dr. Forgács, József
vezérigazgató
1151 Budapest, Fő út 63-65.
Tel: (+36-1) 271-3100
E-mail: dr.forgacs.jozsef@jarmuzrt.hu

Somodi, Jakab
Műszaki igazgató
H-1151, Budapest Fő út 63-65.
Tel: (+36-1) 271-3110
somodi.jakab@jarmuzrt.hu

Balogh, András
Minőségirányítási vezető
H-1151, Budapest Fő út 63-65.
Tel: (+36-1) 271-3125
balogh.andras@jarmuzrt.hu

Kovács, Balázs
Igazgató Beszerzés-Termelés-Értékesítés
H-1151 Budapest Fő út 63-65.
Tel: (+36-1) 271-3108
kovacs.balazs@jarmuzrt.hu

Kovács, István
Kereskedelmi igazgató 
H-1151, Budapest Fő út 63-65.
Tel: (+36-1) 271-3118
kovacs.istvan@jarmuzrt.hu

Orosz, Péter
Gazdasági igazgató
1151 Budapest, Fő út 63-65.
Tel: (+36-1) 271-3124
E-mail: orosz.peter@jarmuzrt.hu

Dombrádi, Gábor
Gyáregységvezető
H-4440, Tiszavasvári Kabay János utca 31.
Mobil: (+36-30) 2393-026
dombradi.gabor@jarmuzrt.hu

In Verbindung mit den persönlichen Daten der registrierten Kontakte unserer Partner halten wir uns an die geltenden EU-Vorschriften (GDPR). Wir werden die persönlichen Daten der Kontaktperson zum Zwecke der Vertragserfüllung für die erforderliche Zeit behalten. Wir bitten die betroffene Kontaktperson um die entsprechende Genehmigung zur Übermittlung der persönlichen Daten der registrierten Kontakte. Wenn der Kontaktstatus der beteiligten Kontaktperson beendet wird oder sich persönliche Daten ändern, fordern wir umgehend Informationen dazu an. Die säumige Partei haftet für Schäden, die durch Nichtmitteilung entstehen.

In connection with the personal data of the registered contacts of our partners, we comply with the directly applicable European Union rules (GDPR). We will contact the personal data of the contact person for the purpose of fulfilling the concluded contract for the time necessary. We request the appropriate authorization from the data subject to transfer the personal data of the registered contacts. If the contact status of the person involved in the data processing is terminated or a personal data changes, we request information about it immediately. The defaulting party shall be liable for any damage resulting from failure to notify.

Partnereink rögzített kapcsolattartóinak személyes adatai kapcsán betartjuk a közvetlenül alkalmazandó európai uniós szabályokat, az Info tv.-t, és az Európai Unió 2016/679. számú rendeletét (GDPR). A kapcsolattartó személyes adatait a létrejött szerződés teljesítése céljából, és a szükséges mértékben és ideig kezeljük. A rögzített kapcsolattartók személyes adatai továbbítására az érintettől származó megfelelő felhatalmazást kérünk. Amennyiben az adatkezeléssel érintett személy kapcsolattartói státusza megszűnik, vagy valamely személyes adata megváltozik, úgy erről haladéktalanul tájékoztatást kérünk. Az értesítés elmaradásából eredő valamennyi kárért a mulasztó fél helytállni tartozik.

Támogatott böngészők:

Chrome 55+
Firefox 55+
Edge 14+
Opera 40+

Nem támogatott v. korlátozott:

Internet Explorer 11
Safari 5