A vállalatnál kiemelt szempont a magas minőség és a határidők betartása. Termékeink minőségének megtartása érdekében a Jármű Zrt. elkötelezett a gyártási és támogató folyamatok javítása és ciklikus megújítása mellett. Vállalatunk az ISO 9001 szabványon alapuló, vasút specifikus követelményekkel kiegészített, vasúti járműgyártásra vonatkozó ISO/TS 22163 – IRIS rev.3 minőségirányítási rendszert működtet.

Az eredményességet, és a vasútépítési iparon belül elismert minőséget, a felkészült fejlesztők mellett a jól képzett szakember és szakmunkásgárda, a számítógép által vezérelt, úgynevezett CNC megmunkáló központok alkalmazása, illetve a minősített felületkezelés és gyártási technológia biztosítja.

Cégünk elkötelezett a fenntartható fejlődés és a környezettudatos gazdálkodás mellett.

Társaságunk kimagasló eredményeit értékelve, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Jármű Zrt-t 2014. évben a hónap kis- és középvállalkozása díjban részesítette.

Képek

In Verbindung mit den persönlichen Daten der registrierten Kontakte unserer Partner halten wir uns an die geltenden EU-Vorschriften (GDPR). Wir werden die persönlichen Daten der Kontaktperson zum Zwecke der Vertragserfüllung für die erforderliche Zeit behalten. Wir bitten die betroffene Kontaktperson um die entsprechende Genehmigung zur Übermittlung der persönlichen Daten der registrierten Kontakte. Wenn der Kontaktstatus der beteiligten Kontaktperson beendet wird oder sich persönliche Daten ändern, fordern wir umgehend Informationen dazu an. Die säumige Partei haftet für Schäden, die durch Nichtmitteilung entstehen.

In connection with the personal data of the registered contacts of our partners, we comply with the directly applicable European Union rules (GDPR). We will contact the personal data of the contact person for the purpose of fulfilling the concluded contract for the time necessary. We request the appropriate authorization from the data subject to transfer the personal data of the registered contacts. If the contact status of the person involved in the data processing is terminated or a personal data changes, we request information about it immediately. The defaulting party shall be liable for any damage resulting from failure to notify.

Partnereink rögzített kapcsolattartóinak személyes adatai kapcsán betartjuk a közvetlenül alkalmazandó európai uniós szabályokat, az Info tv.-t, és az Európai Unió 2016/679. számú rendeletét (GDPR). A kapcsolattartó személyes adatait a létrejött szerződés teljesítése céljából, és a szükséges mértékben és ideig kezeljük. A rögzített kapcsolattartók személyes adatai továbbítására az érintettől származó megfelelő felhatalmazást kérünk. Amennyiben az adatkezeléssel érintett személy kapcsolattartói státusza megszűnik, vagy valamely személyes adata megváltozik, úgy erről haladéktalanul tájékoztatást kérünk. Az értesítés elmaradásából eredő valamennyi kárért a mulasztó fél helytállni tartozik.

Támogatott böngészők:

Chrome 55+
Firefox 55+
Edge 14+
Opera 40+

Nem támogatott v. korlátozott:

Internet Explorer 11
Safari 5