Porlakkozó üzem felújítás Budapesten

2019. április

A porlakkozó üzem felújítása a Budapesti gyáregységben

Laborkialakítás Budapesten

2019. március

Laborkialakítás a Budapesti gyáregységben

Lézervágó gép beszerzés Budapesten

2019. február.

Lézervágó gép beszerzés a Budapesti gyáregységben

Ragasztóműhely kialakítás Budapesten

2019. január

Ragasztóműhely kialakítás a Budapesti gyáregységben

Központi étkező kialakítás Budapesten

2019. január

Központi étkező kialakítás a Budapesti gyáregységben

Innotrans 2018

2018.09.18-21.

Jármű Zrt. az Innotrans 2018 nemzetközi közlekedéstechnikai  szakvásáron

Tiszavasvári üzem - Új elox csarnok elkészült

2018.02.20.

Tiszavasvári üzem – Új elox csarnok elkészült

100 éves jubileum - archív képek

2018.01.20.

100 éves jubileum – archív képek

Média megjelenések

Innotrans 2016

 

2016.09.23.

 

Társaságunk 2016. kiállított Németországban az Innotrans kiállításon.

In Verbindung mit den persönlichen Daten der registrierten Kontakte unserer Partner halten wir uns an die geltenden EU-Vorschriften (GDPR). Wir werden die persönlichen Daten der Kontaktperson zum Zwecke der Vertragserfüllung für die erforderliche Zeit behalten. Wir bitten die betroffene Kontaktperson um die entsprechende Genehmigung zur Übermittlung der persönlichen Daten der registrierten Kontakte. Wenn der Kontaktstatus der beteiligten Kontaktperson beendet wird oder sich persönliche Daten ändern, fordern wir umgehend Informationen dazu an. Die säumige Partei haftet für Schäden, die durch Nichtmitteilung entstehen.

In connection with the personal data of the registered contacts of our partners, we comply with the directly applicable European Union rules (GDPR). We will contact the personal data of the contact person for the purpose of fulfilling the concluded contract for the time necessary. We request the appropriate authorization from the data subject to transfer the personal data of the registered contacts. If the contact status of the person involved in the data processing is terminated or a personal data changes, we request information about it immediately. The defaulting party shall be liable for any damage resulting from failure to notify.

Partnereink rögzített kapcsolattartóinak személyes adatai kapcsán betartjuk a közvetlenül alkalmazandó európai uniós szabályokat, az Info tv.-t, és az Európai Unió 2016/679. számú rendeletét (GDPR). A kapcsolattartó személyes adatait a létrejött szerződés teljesítése céljából, és a szükséges mértékben és ideig kezeljük. A rögzített kapcsolattartók személyes adatai továbbítására az érintettől származó megfelelő felhatalmazást kérünk. Amennyiben az adatkezeléssel érintett személy kapcsolattartói státusza megszűnik, vagy valamely személyes adata megváltozik, úgy erről haladéktalanul tájékoztatást kérünk. Az értesítés elmaradásából eredő valamennyi kárért a mulasztó fél helytállni tartozik.

Támogatott böngészők:

Chrome 55+
Firefox 55+
Edge 14+
Opera 40+

Nem támogatott v. korlátozott:

Internet Explorer 11
Safari 5