A Járműszerelvényt Gyártó Zrt. 2013-ban az ÉAOP-1.1.1/D-12 pályázaton támogatást nyert.

Projekt események

2014. február
A tervezett határidőben, 2014.02.27-én befejeződtek az Ipartelep fejlesztésünk – II. jelű gyártócsarnokunk építési munkálatai Tiszavasváriban. A generálkivitelező készre jelentését követően, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás során vette birtokba a Jármű Zrt. az új gyártócsarnokot. Elkezdődött a használatba vételi eljárás.

A fejlesztés 1516,42 m2 hasznos területtel bővítette a jelenlegi épületeinket, 30%-kal gyártókapacitásunkat, hozzájárult 25 fő munkavállaló foglalkoztatásához a fenntartási időszak végére.

Az átadást követő termelési értekezleten társaságunk műszaki igazgatója tájékoztatót adott a beruházásról. Kiemelte, a projekt megvalósítása a tervek szerint történt, a létesítmény magas minőségben készült el. A termelési feladatok növekedése a termelésszervezésen keresztül a dolgozói állomány optimálisabb munkaszervezését, funkcionális szervezeti struktúra kialakítását követeli meg. Mindezen tevékenységek közben szigorú minőségi és időbeli előírásoknak, céloknak is meg kell felelni.

A környezeti munkacsoport workshop keretében dolgozta fel a környezettudatos menedzsment eszközök alkalmazásának módszertanát.

2014. január
A Jármű Zrt. HR területtel kibővített projektértekezletet tartott Tiszavasváriban, amelyre a generálkivitelező NYAK-ÉP Kft. vezető munkatársai is meghívásra kerültek. A kivitelezés a szerződött generálkivitelezővel zökkenőmentesen halad, az építési munkák után a gépészeti és elektromos, valamint a belső építészeti munkák kivitelezése a tervezett ütem szerint realizálódik.

A termelési feladatok növekedése a termelésszervezésen keresztül a dolgozói állomány optimálisabb munkaszervezését, funkcionális szervezeti struktúra kialakítását követeli meg. Társaságunk műszaki és gazdasági szakemberei közösen dolgoznak a működési hatékonyság növelése, az önálló divízió megteremtése érdekében. 

2013. december
Társaságunk menedzsmentje évzáró rendezvényen adott tájékoztatást a beruházásról társaságunk dolgozóinak. A hatékony működésének elengedhetetlen feltétele a színvonalas személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A munkatársak kiemelkedő teljesítménye mellett a racionális és eredményes gazdálkodás, a fejlesztések és a magas termékminőség biztosítja a Jármű Zrt. hosszú távú piaci jelenlétét. A társaságnál a környezetvédelem kiemelt szerepe mellett a zöldenergia felhasználás növelése is cél, amelyet jól szemléltet a projekt megvalósítás során vállalt, december hónapban telepített 18 kW teljesítményű napelem rendszer. Tiszavasvári telephelyen a beruházással összhangban a környezettudatos termelés jön létre, amelynek eredményei biztosítják a környezeti fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés követelményeinek teljesítését. 

2013. november
A Jármű Zrt. vezető munkatársai a helyszínen megtekintették a folyó beruházást. A kivitelezés a tervezett ütemben halad, az új üzemegységet a tervezett határidőben átadják. A bejárást követő megbeszélésen megerősítésre került a környezeti munkacsoport által megfogalmazott elvárás rendszer. Az előállításához szükséges technológia kiválasztásánál a gazdasági szempontok mellet figyelembe vesszük a környezetvédelmi jellegű feladatok és tevékenységek egyre bővülő számát, egyáltalán a környezetvédelmi iparág folyamatos és várhatóan egyre dinamikusabb hazai fejlődését az uniós normák meghonosítása és az EU jogharmonizáció fényében. A pazarló gyártási megoldások, az energia-racionalizálás, a környezetszennyezés, az életminőség rontása révén mindannyiunk problémája. Olyan gyártási rendszereket és termékkört alakítunk ki, amely meggyorsítja e folyamatok elvégzését racionalizált költségekkel, valamint a termék úgy funkciójában, mint szerkezetében kielégíti az EU által megkövetelt energiatakarékos, biztonsági, ergonómiai követelményeket a termékkel szemben, valamint megfelel az új vonatalkatrész minőségi elvárásoknak is. A felhasznált alapanyagok környezetkímélők, így fejlesztésünk segít a jelenlegi állapotok folyamatos javításán, hozzájárul a környezetterhelések csökkentéséhez és ezáltal az egészségesebb környezet megteremtéséhez is.

2013. szeptember
Társaságunk központjában vezetői értekezlet tekintette át a projekt mérföldköveit és vállalásait. Az értekezleten kiemelésre került: a projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére is, amelynek keretében környezettudatos menedzsment eszközök alkalmazása kerül bevezetésre. Munkacsoport alakult a hulladékminimalizálás, energiaracionalizálás és szennyezés-megelőzés, tisztább technológiák alkalmazása; dolgozók képzése, ösztönzése a környezet és egészségkímélő magatartásra részcélok elérése érdekében. 

2013. augusztus
A tervezett határidőben, 2013.08.01-én megkezdődtek az Ipartelep fejlesztésünk – II. jelű gyártócsarnokunk építési munkálatai Tiszavasváriban. Szeptember végig a földmunkák, az alapozás, a csarnok tartószerkezete az eredeti ütemezés szerint elkészült. A munkálatok jó ütemben haladnak, a befejezés időpontja terveink szerint nem változik.
Projektünkhöz kapcsolódva, eszközparkunk JSL-20AB típusú CNC esztergagép üzembe helyezésével bővült. 

2013. július
ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel társaságunk megkötötte a támogatási szerződést. Ipartelep fejlesztésünk – II. jelű gyártócsarnokunk építési engedélye 2013. július 11-én jogerőre emelkedett. 
Helyszíni bejárással és kooperációs egyeztetéssel megkezdődött a kivitelezés munkák előkészítése. Az építkezés várhatóan 2013. augusztus elején kezdődik, 2014. február végén fejeződik be. Fontosnak tartjuk a megújuló energiaforrások alkalmazását, ezért a beruházás során 16,8 kW-os napelem rendszert telepítünk. 

 
2013. június
Az építési beruházásunkhoz az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Ipartelep fejlesztés – gyártócsarnok építés Tiszavasváriban a Jármű Zrt. Beruházásában” című, ÉAOP-1.1.1/D-12 jelű pályázattal 100 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesültünk.
 
 
2013. március
Társaságunk menedzsmentje kihelyezett ülésen értékelte a beruházás előkészítési munkálatait. Az előkészítés megfelelő ütemben halad, a tervek szerint 2013 augusztusában elkezdődik a kivitelezés. A fejlesztés eredményeként tudjuk a korábban gyártott termékek mellett, termelési volumen bővülésével járó gyártási tevékenységet folytatni. Ennek érdekében új termelő eszközök – precíziós CNC esztergagép és marógép – beszerzését, célszerszámok megvásárlását határoztuk el.
 
2012. december
Társaságunk folytatja a telephelyének bővítését Tiszavasváriban. A tervezett beruházás célja a gyártási kapacitás termékkört bővítő növelése, termelési-logisztikai folyamatok racionalizációja, üzemi hatékonyság növelése. Az építési beruházás tervei elkészültek, megkezdődött az engedélyezési eljárás. A közel 210 millió Ft értékű beruházás megvalósításához vissza nem térítendő támogatásra nyújtottunk be pályázatot.
 
A beruházás fotógalériájának megtekintéséhez kattintson ide.